CZK

Orgonitová pyramida - Křišťál, Fluorit, symbol Metatronova krychle, 6 cm

Orgonitová pyramida by neměla chybět v žádné domácnosti.


Doporučuji mít jednu také na pracovním stole. Pomůže vám pročišťovat patogenní zóny a její mystický tvar vás bude neustále přitahovat a podporovat vaše spirituální vnímání.


Tvar pyramidy je sám o sobě "nosič" energie. Díky němu energie stéká od špičky pyramidy po hranách a usazuje se v dolní části pyramidy.


Díky kovovým šponám se energie roztříští a skrze křišťál a drahé kameny transformuje a sílí.


Orgonity mají mnoho způsobů využití:


✅Neutralizují negativní působení elektromagnetického záření veškeré elektroniky


✅Eliminují působení geopatogenních zón na minimum


✅Ruší psychopatogenní zóny a pole, podporují vztahy a rodinu


✅Podporují meditace


Svůj význam má i tvar kovových špon - je spirálovitý a spirála je jedním ze základních geometrických tvarů, na kterých je "postaven" náš vesmír. Tvar spirály umocňuje rezonanci s archetypem, který se spirálou souvisí.


Orgon je vědomý a disponuje inteligencí. Orgonit a jeho čistící schopnosti k sobě přitahuje elementární bytosti přírody. I proto platí, že "orgonit má rád dobré lidi", a pokud si k němu dokážeme najít osobní vztah, bude nám fungovat ještě lépe a více.


Křišťál Aqua aura 


Křišťál je všestranný pomocník, který nás zbavuje všeho negativního a posiluje to dobré, zdravé a pozitivní. Podporuje a rozvíjí naše pozitivní vlastnosti a čistí vše, co by nám mohlo škodit. Jak z naší aury, tak z prostředí, ve kterém se nacházíme. Je symbolem světla na zemi a posiluje ho i v nás. V kombinaci s ostatními kameny posiluje jejich účinek.


Fluorit

Je obdařen silnou ochrannou mocí, zejména na duševní úrovni, pracuje s vědomou myslí, posiluje naše myšlenky, zmírňuje emocionální zaujetí a potlačuje silné emoce, posiluje analytické schopnosti, urovnává zoufalství, depresi či vztek, zastavuje psychickou manipulaci, dodává řád každodennímu životu, uvádí do souladu citovou, tělesnou i duševní rovinu osobnosti, jemně otevírá dveře do podvědomí a nechává na povrch vyplynout potlačované pocity. Zvyšuje sebedůvěru, zručnost, tělesnou i duševní koordinaci, pomáhá při učení, zvyšuje koncentraci. Účinně funguje proti škodlivým vlivům počítačů a elektromag. záření.


Výroba jedné pyramidy většinou zabere až 7 dnů. Každá pyramida je tak originálem s nezaměnitelnou energií a vibracemi.


Velikost pyramidy 6 cm

920,00 Kč