CZK

Orgonitová pyramida - Křišťál, Lapis lazuli, symbol Metatronova krychle 6 cm

Orgonitová pyramida by neměla chybět v žádné domácnosti.


Doporučuji mít jednu také na pracovním stole. Pomůže vám pročišťovat patogenní zóny a její mystický tvar vás bude neustále přitahovat a podporovat vaše spirituální vnímání.


Tvar pyramidy je sám o sobě "nosič" energie. Díky němu energie stéká od špičky pyramidy po hranách a usazuje se v dolní části pyramidy.


Díky kovovým šponám se energie roztříští a skrze křišťál a drahé kameny transformuje a sílí.


Orgonity mají mnoho způsobů využití:


✅Neutralizují negativní působení elektromagnetického záření veškeré elektroniky


✅Eliminují působení geopatogenních zón na minimum


✅Ruší psychopatogenní zóny a pole, podporují vztahy a rodinu


✅Podporují meditace


Svůj význam má i tvar kovových špon - je spirálovitý a spirála je jedním ze základních geometrických tvarů, na kterých je "postaven" náš vesmír. Tvar spirály umocňuje rezonanci s archetypem, který se spirálou souvisí.


Orgon je vědomý a disponuje inteligencí. Orgonit a jeho čistící schopnosti k sobě přitahuje elementární bytosti přírody. I proto platí, že "orgonit má rád dobré lidi", a pokud si k němu dokážeme najít osobní vztah, bude nám fungovat ještě lépe a více.


Křišťál Aqua aura 


Křišťál je všestranný pomocník, který nás zbavuje všeho negativního a posiluje to dobré, zdravé a pozitivní. Podporuje a rozvíjí naše pozitivní vlastnosti a čistí vše, co by nám mohlo škodit. Jak z naší aury, tak z prostředí, ve kterém se nacházíme. Je symbolem světla na zemi a posiluje ho i v nás. V kombinaci s ostatními kameny posiluje jejich účinek.


Lapis lazuli


Pomáhá při meditacích. Nejen že navozuje vnitřní klid a mír, ale býval v dávných dobách používán jako ochranný kámen pro malé děti, které se díky němu cítily bezpečně. Podporuje radost, odvahu, lásku, poctivost a kreativitu. Upevňuje mezilidské vztahy. Zvyšuje sebevědomí, sebevyjádření a naslouchání druhým. Zlepšuje komunikaci, podporuje osobní růst. Mírní strach, vztek a krutost. Zlepšuje paměť a úsudek.


Pohlcuje negativní energii. Vylepšuje náladu, dodává optimismus, odvahu a mírní hněv. Pohlcuje a rozptyluje negativní myšlenky i city a zahání špatné sny. Chrání před slabostí, nespokojeností a těžkomyslností. Vyvolává touhu počínat si laskavě a štědře.

Pomocník při přenosu myšlenek a při telepatii. Uvádí tělo, mysl i ducha do vzájemné harmonie. Vede k dosažení schopnosti vnímání sebe sama. Zvyšuje dovednost naslouchat druhým a komunikovat s nimi. Uklidňuje mysl a pocity.


Výroba jedné pyramidy většinou zabere až 7 dnů. Každá pyramida je tak originálem s nezaměnitelnou energií a vibracemi.


Velikost pyramidy 6 cm

920,00 Kč